دکتر آزاده جولایی فوق تخصص جراحی سرطان سینه

دکتر آزاده جولایی فوق تخصص جراحی سرطان سینه

خانم دکتر آزاده جولایی فوق تخصص جراحی سرطان سینه معتقد است که سرطان پستان به عنوان جدی ترین خطر سلامت زنان، فق...
دکتر فرح لطفی کاشانی متخصص روانشناسی بالینی در حوزه سرطان در تهران

دکتر فرح لطفی کاشانی متخصص روانشناسی بالینی در حوزه سرطان در تهران

دکتر فرح لطفی کاشانی از جمله روانشناسان فعال در حوزه سرطان می‌باشند. ایشان معتقدند که معنویت درمانی علاوه بر آ...
دکتر زهرا بدیعی فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان کودکان (هماتولوژی انکولوژی کودکان)

دکتر زهرا بدیعی فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان کودکان (هماتولوژی انکولوژی کودکان)

دکتر زهرا بدیعی فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان کودکان، یکی از معروف ترین متخصصین سرطان کودکان در مشهد می باشن...
دکتر بهمن بهمنی، دکترای روانشناسی و مشاوره و مدیر مرکز مشاوره معین

دکتر بهمن بهمنی، دکترای روانشناسی و مشاوره و مدیر مرکز مشاوره معین

سایکوانکولوژی یک مبحث بین رشته ای است که به تبعات روانشناختی بیماری سرطان مربوط می‌شود. هدف از این رشته کمک به...
دکتر فاطمه همایی شانديز ، متخصص رادیوتراپی و انکولوژی در مشهد

دکتر فاطمه همایی شانديز ، متخصص رادیوتراپی و انکولوژی در مشهد

خانم دکتر فاطمه همایی شاندیز معتقد است سرطان پستان اگر به موقع تشخیص داده شود، موفقیت در درمان آن قطعی است اما...
دکتر رهام سالک ، متخصص کلینیکال رادیوتراپی انکولوژی، مشهد، ایران

دکتر رهام سالک ، متخصص کلینیکال رادیوتراپی انکولوژی، مشهد، ایران

دکتر رهام سالک ، اطلاع‌ رسانی و فرهنگ‌ سازی مناسب را عامل مهمی در جلوگیری از شیوع سرطان می داند.
دکتر محمدرضا قوام نصیری ، متخصص رادیوتراپی ـ آنکولوژی‌، مشهد، ایران

دکتر محمدرضا قوام نصیری ، متخصص رادیوتراپی ـ آنکولوژی‌، مشهد، ایران

آقای دکتر محمدرضا قوام نصیری از بزرگان علم کلینیکال انکولوژی کشور و رئیس انجمن رادیوتراپی انکولوژی  در مشهد، م...
دکتر ابوالقاسم الهیاری ، فوق تخصص خون و سرطان بالغین، مشهد، ایران

دکتر ابوالقاسم الهیاری ، فوق تخصص خون و سرطان بالغین، مشهد، ایران

انکولوژیست های توانمند و خستگی ناپذیر تنها محدود به پایتخت نیستند. دکتر ابوالقاسم الهیاری انکولوژیستی ست که گا...
پروفسور رضا ملک زاده ، متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد (معاون وزیر بهداشت)

پروفسور رضا ملک زاده ، متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد (معاون وزیر بهداشت)

روفسور رضا ملک زاده دانشمندی است که موفق به کسب مدال افتخار آژانس بین ‌المللی تحقیقات سرطان گردید.
دکتر کاظم زنده دل ، دکترای تخصصی اپیدمیولوژی سرطان، انیستیتو کانسر ایران

دکتر کاظم زنده دل ، دکترای تخصصی اپیدمیولوژی سرطان، انیستیتو کانسر ایران

دکتر کاظم زنده دل ، تحقیقات متعددی را در زمینه سرطان انجام داده و با انتشار بیش از 50 مقاله علمی  در م...