دکتر بهمن بهمنی، دکترای روانشناسی و مشاوره و مدیر مرکز مشاوره معین

دکتر بهمن بهمنی
دکتر بهمن بهمنی، دکترای روانشناسی، برگزاری کارگاه کاربرد نظریه های روان درمانی در سایکوانکولوژی را در کارنامه خود دارد. (بیشتر…)
More