داستان جذاب بنیاد روبان صورتی؛ داستان تلاش یک ملت در مبارزه با سرطان پستان

pink ribbon foundation in pakistan
داستان بنیاد روبان صورتی در پاکستان داستان یک حرکت مردمی است که از یک نفر با انگیزه شخصی آغاز و امروز به بزرگترین حرکت آگاهی بخش در حوزه سرطان پستان در کشور تبدیل گردید. (بیشتر…)
More