اهمیت آشنایی با باورهای نادرست درباره سرطان

cancermyth
تشخیص سرطان یک رویداد در حال تغییر است که عموما موجب شوک، ترس، خشم، غم، تنهایی و اضطراب می شود. در این میان، باورهای نادرست و تابوهای اجتماعی نیز مانع در برخورد صحیح با سرطان می گردد. More

رابطه مصرف شکر با پیشرفت سرطان

No Sugar, No Cancer
یک باور نادرست رایج در میان عموم مردم این است که مصرف شکر سبب بروز سرطان می گردد. در این پست برآنیم تا این باور نادرست را از دیدگاه تحقیقات علمی مورد بررسی قرار دهیم. (بیشتر…)
More