آیا سرطان در کودکان و روش های درمان آن مشابه بزرگسالان است؟

بسیاری از ما سرطان در کودکان را کاملا مشابه با سرطان در بزرگسالان می بینیم و با آن برخورد می کنیم. در حالی که این دو نوع سرطان تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند. More