چهارمین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش تهران

چهارمین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش تهران
چهارمین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش

✅ اطلاعات مهم کنگره:

تاریخ برگزاری: ۲ اسفند ۱۳۹۷ تا ۳ اسفند ۱۳۹۷ برگزار کننده: مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان شهدای تجریش

✅ حوزه های تحت پوشش:

سرطان ، گوارش و کبد

✅محورهای کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش :

  • اپیدمیولوژی سرطان های دستگاه گوارش
  •  اتیولوژی
  • عوامل خطر
  •  ...
More