داستان جذاب بنیاد روبان صورتی؛ داستان تلاش یک ملت در مبارزه با سرطان پستان

داستان بنیاد روبان صورتی در پاکستان داستان یک حرکت مردمی است که از یک نفر با انگیزه شخصی آغاز و امروز به بزرگترین حرکت آگاهی بخش در حوزه سرطان پستان در کشور تبدیل گردید. More

کمپین لیموی خود را بشناسید گامی موثر در شناخت سرطان پستان

تنها 4 درصد از زنان، علائم سرطان پستان را به صورت صحیح می دانند. چرا؟! مشکل اصلی از نظر بنیان گذار طرح "لیموی خود را بشناس" این است که بسیاری از ما نمی دانیم چگونه در مورد سلامت پستان صحبت کنیم ... More