مبانی اولیه سرطان

CAR-T cell Therapy یک روش درمانی در پزشکی بازساختی و از شاخه بیوتکنولوژی مدرن است که در حال حاضر جز جدیدترین و پرهزینه ترین روش...

در پیوند سلول های بنیادی، بیمار، سلول های بنیادی خون ساز سالم را از طریق رگ دریافت می کند. (بیشتر…)

محققان در حال توسعه انواع مختلف ژن درمانی برای درمان سرطان هستند. در زیر به توصیف انواع روش ها پرداخته می شود: (بیشتر…)

ژن درمانی نوعی درمان است که از ژن برای درمان بیماری ها استفاده می کند. (بیشتر…)

انکولوژيست های معروف