ساره حجی آبادی

سرکار خانم ساره حجی آبادی، دارای مدرک کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی از دانشگاه فردوسی مشهد و دارای ۸ سال سابقه کار در آزمایشگاه کنترل کیفی تستا در بخش میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی میباشد که هم اکنون به عنوان عضو تیم پژوهشی در تولید و مدیریت محتوا دانشنامه سرطان knowcancer مربوط به مجله کانسر پرس CancerPress فعالیت مینماید.

تحصیلات ساره حجی آبادی:

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی از دانشگاه فردوسی مشهد (۹۱_۸۹)، دانشجوی دکتری تخصصی بیوتکنولوژی در دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق و علایق:

  1. دارای یک مقاله تحقیقی ISI
  2. دارای ۸ سال سابقه کار در آزمایشگاه کنترل کیفی تستا در بخش میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی
  3. مشاور در زمینه پیشگیری از آلودگی میکروبی در کارخانجات مواد غذایی و بهداشتی
  4. عضو تیم پژوهشی دانشنامه فارسی سرطان (knowcancer)