سمیه مذکور

سمیه مذکور

سمیه مذکور

سوابق تحصیلی خانم دکتر سمیه مذکور

  1. دکتری عمومی دامپزشکی از دانشگاه شیراز (۹۲- ۸۶)
  2. دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی از دانشگاه شیراز (۹۸-۹۲)

سوابق شغلی و پژوهشی خانم دکتر سمیه مذکور

  1. مدرس دانشگاه علمی کاربردی
  2. کارشناس دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان فارس
  3. دارای ۵ مقاله ISI در حوزه ی بیماری های عفونی (سالمونلوز)، پروبیوتیک، میکروارگانیسم های مقاوم به حرارت، طب گیاهی و جاذب زیستی
  4. عضو تیم پژوهشی دانشنامه فارسی سرطان (knowcancer)