تماس با تیم دانشنامه KnowCancer

ساعت های کاری

تیم دانشنامه ۲۴/۷ در حال کار و در دسترس میباشد.

راه های ارتباطات

  • خراسان رضوی، مشهد، بلوار شهید رفیعی، رفیعی ۱۲، پلاک ۹، واحد ۴
  • +۹۸-۹۱۵-۵۹۷۳۰۵۰
  • ایمیل: mimaqsood@gmail.com
  • تلگرام: t.me/midoadmin